Privacyverklaring

Tasty Times Catering  vindt uw privacy belangrijk. Deze Privacy Statement heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Tasty Times Catering   (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken.

Cookies

Tasty Times Catering   kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u www.tastytimescatering.nl of Tastytimescatering-gerelateerde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. We verzamelen informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden.

Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. U wordt verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen. Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om een offerte aan te vragen, of een mail te sturen met het doel andere informatie van ons te verkrijgen. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden, om problemen met diensten aan u verleend te kunnen oplossen, bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken, onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft te kunnen nagaan dan wel uit te voeren en door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden.

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

Andere sites bezoeken

Dit beleid heeft betrekking op de Tasty Times Catering-website.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of privacy handelingen van andere websites, zelfs niet indien:

  • U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
  • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Tasty Times  Catering behoudt zicht het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.